B Link modules

Еластични лигатури във верижка:

  • за затваряне на пространство
  • отротиране на единични зъби
  • за свързване между куки