Адрес

Оборище 47​

E-mail

orthostar@abv.bg​

Телефон

Управител:
Димитър Иванов +359 888 23 62 69
Търговски представители:
Горан Томов +359 88 204 3393
Александър Стайков +359 88 407 7999
Венелин Дунчев +359 89 207 9221
Техник дентално оборудване:
Инж. Илия Стоянов +359 88 243 3222
Консултант:
Д-р Кети Славкова +359 888 84 94 64