Marking Drill and Drill Extender / Пилотна фреза и удължител за фреза

Stainless Steel

Marking drill                                                         Extender

Пилотна фреза                                                Удължител за фреза

Ømm: 1.9

Каталожен номер: DM                               Каталожен номер: DE