15° естетични абатмънти

Titanium

 

Препоръчителна сила на затягане – 25 Ncm

1mm

Височина mm: 10 mm

Каталожен номер: AGM-102-E1

 

2mm

Височина mm: 11 mm

Каталожен номер: AGM-102-E2

 

3mm

Височина mm: 12 mm

Каталожен номер: AGM-102-E3

Препоръчителна сила на затягане – 25 Ncm