Химиополимер

Съдържание:

4 бр х 3.5 гр шприци

1бр х 12 мл праймер

1 бр х 4 гр ецващ гел

5 бр х 22 връхчета шприци

50 бр подложки за смесване

1 бр х дълги четки

Category

 

 

  • Не се изисква смесване, което спестява ценно време
  • Подходящо за керамични, композитни и метални брекети
  • Гъстият вискозитет на Alpha- Dent намалява плъзгането на брекета по време на поставянето и позиционирането му.
  • Здраво механично залепяне и лесно сваляне
  • Брекета може да бъде поставен в рамките на 30 сек.
  • Дъга с лека сила може да бъде поставена 5 мин след залепянето на последния брекет.
  • Отделя флуор за предпазване от евентуална декласификация