Фотополимезиращ цимент за пръстени -Син

Фотополимезиращ цимент за пръстени – Син

Отделяща флуор синя смола за циментиране на ортодонтски пръстени. Фотополимеризиращият цимент за пръстени на Alpha Dent е предназначен за залепяне на ортодонтски пръстени върху моларите и премоларите на пациента. Синият цвят помага да се забележи излишният материал преди фотополимеризацията, както и останалият материал след свалянето на пръстена. Фотополимеризиращият цимент за пръстени на Alpha Dent е тестена субстанция, втвърдяваща се от светлина, отделяща флуор против евентуална декалцификация, представляваща гласйономерен цимент.

Фотополимеризиращият цимент за пръстени на Alpha Dent съдържа смола на основата на Bis-GMA с химично катализираща система.

Материала се фотополимезира за 30 сек. оклузално използвайки светлина с минимален интензитет 400mW/cm2.

За 6 сек. циментът се излага на светлина с по-голям интензитет ( приблизително2W/cm2). Материалът може да се използва за залепяне на брекети, ленгвални ретайнери и др. Циментът може да се задържа и върху порцеланови повърхности. Циментът може да се свърже и с пластмаса, с помоща на пластмасов праймер.

Съдържание:

6 шприци х 5 гр.

Category