Тристепенни дъги

Комбинация на супер еластични и термоактивни свойства в една дъга. Stepped-Force NiTi Дъгите са термоактивиращи в предната част, което осигурява лека терапевтична сила.
Супер еластични в задната си част, където силата е по-голяма. А в областта на премоларите е със средни стойности. Терапевтичната силата нараства от предна към задна посока.

Category