Транс Палатинални Дъги

Изработени от 0.9 тт термозакалена
стоманена дъга. Лесно се поставят в
канюлите. Транс-палатиналните дъги
контролират движенията при ротация,
разширение, стеснение на горните
първи молари.