Разорбируеми колагенови мембрани

Rезорбируема колагенова мембрана за GBR насочена костна регенерация / GTR насочена тъканна регенерация с изключителни свойства

Видове размери:

10х10 х0.3мм
15х20 х0.3мм
20х20 х0,3мм
30х40 х0,3мм

SinossMem е резорбируема колагенна мембрана за регенерация на тъкани и кости. SinossMem е специално подготвен, материалът е биосъвместим и напълно резорбируем. SinossMem осигурява дълготрайна адекватна бариерна функция и е напълно биорезорбируем в рамките на 6 месеца. По време на регенерацията SinossMem предлага бариерната функция, балансирана с контролирано време на разграждане, без възпалителна реакция на меките тъкани. Меките тъкани около SinossMem обикновено зарастват и се възстановяват  без проблем, дори и да се появи следоперативна дехисценция. Биологичната структура на повърхността на SinossMem позволява проникването на клетки и кръвоносни съдове и бързо интегриране в заобикалящата тъкан. Тази уникална биологична функция осигурява перфектна основа за заздравяване на твърди и меки тъкани със SinossMem.