Пръстени за 7-ми зъб

Разработени са различни пръстени за 1-ви и 2-ри молари и за премоларите. Характерно за тези пръстени е, че са анатомично контурирани за всеки молар и премолар. Това позволява прецизно ажустиране. Плоските апроксимални стени на пръстените изискват минимално пространство за сепариране и улесняват поставянето. Пръстените са с постоянно лазерно маркиране за лесно разпознаване. Маркировката издържа на автоклавиране. Вдлъбнатите ръбове от ввестибуларно предотвратяват дискомфорта на пациента. Вътрешната повърхност е микро-награпавена за повишаване на силата на залепяне. Повишената оклузална здравина предпазва от деформация.

Category