Предпазител за сепариращ диск

Предпазват венците, бузите и устните на пациента от въртящият се диск.

Включва: 1 х дръжка; 1 х 8мм.предпазител,
1 х 16 мм. предпазител , 1 х 22 мм. предпазител