Оклузивен разтворител

Комплект от 3 размера – S/M/L
Автоклавират се на 121’С