Мини канюла

Описание

 

Предназначен при
инклиниран втори молар