Мини канюла

Предназначен при
инклиниран втори молар