Изкуствена кост Adbone

Костни форми направени индивидуално (CMD)

Тези специализирани форми се произвеждат според скенера CAT или MRI данните на пациента. Он-лайн CMD прави възможно тези данни да се получават от целия сват. Мястото за имплантиране на персонално изработения имплант се моделира от 3D софтуер. 3D биомоделът се праща на опериращия да подготви полето, след което се изпраща стерилният имплант.