Защита на личните данни

Защитата на Вашите лични данни е изключително важна за нас. С настоящия документ целим да Ви предоставим достатъчно информация за целите, за които се събират и обработват Вашите лични данни, както и за това как можете да упражните законните си права.

Настоящият документ описва как обработваме Вашите лични данни, когато използвате нашия уебсайт (www.orthostar-bg.com). Думата “данни” по-долу се използва като взаимозаменяема с “лични данни”.

Настоящият документ е съставен и формулиран с оглед спецификите на уебсайта www.orthostar-bg.com. Съдържанието на този документ е защитено с авторско право и неговото копиране, изцяло или частично, или разпространение без изрично писмено разрешение от правоносителите, представлява нарушение на авторски права, за което може да бъде потърсена както гражданска, така и административно-наказателна, а също и наказателна отговорност от нарушителите.

В случай, че ни разкриете данни или споделите с нас данни за други лица, ние приемаме, че сте упълномощени да го направите и че съответните данни са точни. Когато споделяте чужди данни с нас, вие потвърждавате горепосоченото. При подобна хипотеза, моля, уверете се, че посочените лица са информирани за настоящото известие за защита на личните данни.

Име и данни за контакт с администратора

Администратор на личните данни, които се събират и обработват при използването на уебсайта и при осъществяване на контакт с нас, е дружеството „ОРТО СТАР“ ООД, което управлява уебсайта www.orthostar-bg.com. При въпроси относно обработването на Вашите данни можете да ни пишете на orthostar@abv.bg. „ОРТО СТАР“ ООД е регистрирано в Търговския регистър с ЕИК: 160076053 и седалище и адрес на управление, както и адрес за кореспонденция: гр. Асеновград, ул. „Оборище“ № 47.

Какви данни обработваме?

Обработваме следните категории лични данни:

i) комуникационни данни

ii) данни, необходими за сключване и изпълнение на договори

iii) технически данни

Комуникационни данни

Когато се свързвате с нас чрез формата за контакт на уебсайта, чрез имейл, телефон или чрез писмо или друго средство за комуникация, ние събираме данните, обменени между вас и нас, включително вашите данни за контакт и метаданните, свързани с комуникацията. Обикновено съхраняваме тези данни в продължение на 12 месеца, считано от последната комуникация между нас. Този период може да бъде и по-дълъг, когато това е необходимо за доказателствени цели, за спазване на законови или договорни изисквания или по технически причини. Електронните писма в личните пощенски кутии и писмената кореспонденция обикновено се съхраняват за поне 10 години.

Данни, необходими за сключване и изпълнение на договори

Обработваме данни, които се събират във връзка със сключването или изпълнението на договори, както и данни от периода, който предхожда сключването на договори, включително и данни, необходими за осъществяване на доставки. С оглед реализирането на задълженията ни във връзка със сключването и изпълнението на договори за доставка на стоки и услуги, обработваме следните данни – Вашето име, адрес, телефонен номер и имейл адрес. Горепосочените данни получаваме от Вас. Обичайно съхраняваме тези данни в продължение на 10 години, считано от последната дейност по договора или от края на договора. Този период може да бъде различен, когато това е необходимо за доказателствени цели, за спазване на законови или договорни изисквания или по технически причини.

Технически данни

Когато използвате нашия уебсайт www.orthostar-bg.com, ние събираме и обработваме технически данни, свързани с вашето крайно устройство, за да гарантираме функционалността и сигурността на уебсайта. Техническите данни могат да включват IP адреса и информация за операционната система на крайното устройство, датата, региона и часа на използване и вида на браузъра, който се използва за достъп до уебсайта. Обикновено съхраняваме техническите данни за 12 месеца. Когато използвате нашия уебсайт, обработката на тези технически данни не може да бъде избегната.

За какви цели обработваме Вашите данни?

Обработваме Вашите данни за следните цели:

 • осъществяването на комуникация с Вас, по-специално във връзка с изпращане на отговори на запитвания, предоставяне на информация за упражняването на вашите права, посочени по-долу, както и за да можем да се свържем с вас в случай на нужда

 • сключване, администриране и изпълнение на договори

 • поддържането на сигурността и нормалното функциониране на нашия уебсайт

 • изпълнение на задължения, произтичащи от законови и подзаконови нормативни актове, регламенти, директиви, както и препоръки, инструкции или задължителни указания, издадени от контролни органи, надзорни органи или други органи, упражняващи публична власт

 • други легитимни интереси на администратора на лични данни, свързани с развитието на нашия бизнес и операциите на нашето дружество

На какво основание обработваме Вашите данни?

Обработката на Вашите данни се базира на следните законови основания:

i) необходимост във връзка с изпълнение на договор, по който субекта на данните е страна, или необходимост от предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор; В тези случаи предоставянето на лични данни може да бъде законово изискване, договорно изискване или изискване, необходимо за сключването на договор. Непредоставянето на лични данни в тези хипотези може да възпрепятства сключването на договор или изпълнението на задълженията по договор.

ii) нашият легитимен интерес във връзка с конкретното обработване; Нашите легитимни интереси включват спазването на приложими законови и регулаторни изисквания, промотирането на предлаганите от нас продукти и услуги, оптимизирането на управлението и по-нататъшното развитие на нашата компания и нейните операции, гарантирането на сигурността, поддръжката и оптимизацията на нашия уебсайт.

iii) вашето изрично съгласие, в хипотезата на обработване на данни във връзка с използването на бисквитки (cookies); Можете да оттеглите съгласието си по всяко време. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

Колко дълго съхраняваме и обработваме Вашите данни?

Обработваме и съхраняваме Вашите данни толкова дълго, колкото изискват посочените цели на обработване, законовите срокове за съхранение и нашите легитимни интереси за документиране и съхраняване на доказателства, както и приложимите технически изисквания. Ако не са налице законови или договорни задължения, ние ще изтрием или анонимизираме Вашите данни след изтичане на периода на съхранение или обработка като част от обичайните ни процеси.

С кого може да споделим Вашите данни?

Във връзка със сключваните договори, функционирането на уебсайта, предоставяните продукти и услуги, нашите правни задължения или във връзка със защитата на нашите легитимни интереси, ние можем да разкрием вашите лични данни на следните категории получатели:

 • доставчици на услуги (например, куриерски или спедиторски фирми, доставчици на пощенски услуги, доставчици на IT услуги, свързани с поддръжката и функционирането на уебсайта)

 • органи на власт – можем да разкриваме лични данни на агенции, комисии, съдилища, контролни органи и други органи на публична власт в Република България и в чужбина, ако сме законово задължени или имаме право да разкриваме такива, или ако това е необходимо за защита на нашите интереси

 • други трети лица, когато взаимодействието с тези трети лица следва от целите на обработването на лични данни, посочени по-горе

Как защитаваме Вашите данни?

Предприемаме подходящи технически и организационни мерки, за да поддържаме необходимата сигурност на Вашите лични данни и да гарантираме тяхната поверителност, цялостност и наличност, както и да ги защитим от неразрешено или незаконно обработване и да намалим риска от тяхната загуба, случайна промяна, неразрешено разкриване или достъп.

Бисквитки (HTTP cookies)

HTTP cookies или „бисквитки“ са малки файлове с информация, които се генерират от уеб сървър и се изпращат на уеб браузъра на посетителя на даден уебсайт. Уеб браузърите съхраняват така получените “бисквитки” за предварително зададен период от време или в рамките на продължителността на сесията на потребителя в даден уебсайт. В частност, уеб браузърите съхраняват бисквитките в определен файл на устройствата на потребителите. Бисквитките обикновено могат лесно да бъдат преглеждани и изтривани.

Бисквитките помагат на уебсайтовете да получат информация за потребителя, което от ствоя страна позволява на собствениците на уебсайтовете да оптимизират и персонализират потребителското преживяване, както и да получават статистически данни за ползването на уебсайта. В допълнение, някои бисквитки може да са необходими за постигане целите на сигурността на даден уебсайт. Бисквитки може да се използват също така и за целите на рекламата и маркетинга.

Какви бисквитки използваме

Ние използваме следните категории бисквитки:

Аналитични бисквитки Тези бисквитки се използват за събиране на обобщени данни за посещенията и ползването на уебсайта www.orthostar-bg.com. Тези бисквитки ни позволяват да оптимизираме уебсайта въз основа на начина, по който посетителите използват услугите ни (например, кои страници посетителите посещават най-често или кои продукти привличат най-много внимание). Пример за такива бисквитки на нашия уебсайт са tk_ai и tk_r3d, които предоставят съвкупност от маркери за активността на потребителите, които могат да се използват за подобряване на потребителското преживяване. Към тази графа спадат и бисквитките tk_lr и tk_or, които също се използват за събиране на статистически данни за посещенията и ползването на уебсайта. Към тази графа спадат и CONSENT бисквитките от домейна gstatic.com, които се използват от Youtube и Google, за събиране на информация свързана с разрешенията за бисквитки.

Маркетингови бисквитки – Тези бисквитки са свързани с осигуряването на функционалности от трети страни, като например видеоклипове, подкасти и функционалности от социални мрежи. Пример за такива бисквитки на нашия уебсайт са YouTube бисквитките (YSC, DEVICE_INFO, VISITOR_INFO1_LIVE, PREF, CONSENT), които се съхраняват на устройствата на посетителите, когато посетителят отвори страница на нашия уебсайт, на която има видеоклип от YouTube.

Как да управлявате бисквитките

Можете да контролирате използването на аналитични и маркетингови бисквитки от контролния банер, разположен в долната част на тази страница или долната част на началната страница на уебсайта. Аналитичните и маркетингови бисквитки няма да бъдат активирани в случай, че откажете тяхното използване.

Също така, можете да настроите вашия уеб браузър така, че да блокира определени видове бисквитки, както и да изтриете съществуващите бисквитки. Можете да намерите повече информация в помощните страници на вашия браузър (обикновено, използвайки ключовата дума “Privacy“). Имайте предвид, че ограничаването на бисквитките може да повлияе на функционалността на даден уебсайт.

Какви са Вашите права?

За да Ви помогнем да контролирате обработката на Вашите лични данни, Ви уведомяваме, че имате следните права във връзка с обработката на данните Ви:

 • право да поискате от нас информация за това дали и какви данни обработваме за Вас и право да изискате достъп до данните;

 • право да поискате от нас да коригираме Вашите данни, ако те са неточни;

 • право да поискате изтриване на Вашите данни;

 • право да поискате ограничаване на обработването на лични данни, както и право да направите възражение срещу дадено обработване на лични данни;

 • право да поискате да предоставим Вашите данни в широко използван електронен формат или да ги прехвърлим на друг администратор;

Ако желаете да упражните горепосочените права по отношение на нас като администратор, моля, свържете се с нас по електронна поща на адрес – orthostar@abv.bg. Моля, имайте предвид, че за упражняването на тези права могат да се прилагат условия, изключения или ограничения съгласно приложимото законодателство за защита на личните данни (например, ограничения, свързани със защита на правата на трети лица или търговски тайни, както и изисквания за удостоверяване на самоличността).

Надзорен орган

В качеството ви на субект на личните данни имате право на жалба до надзорен орган – Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, и-мейл: kzld@cpdp.bg , уебсайт: https://www.cpdp.bg/. В подобен случай, ще се радваме, ако първо се свържете с нас, за да се опитаме да разрешим казуса по задоволителен начин.

Настоящото известие за защита на личните данни не е част от договор с Вас. Можем да променим този документ по всяко време. Версията, публикувана на този уебсайт, е актуалната версия.

Последна актуализация: 1 март 2023г.