Easter Метални самолигиращи брекети

Самолигиращата брекетна система Easter се отличава с опростено и лесно за работа капаче. Клиничната им употреба е много удобна с помощта на специалната пинцета или просто с използването на обикновени дентални инструменти.

Easter е предимно пасивна самолигираща система, но може да осигури и активно лигиране.
CNC фрезованият слот и цялата структура на брекета осигуряват неговата прецизност и гладкосг.

  • Опростеният и ефективен дизайн на прецизно изработеното капаче го прави много издръжливо в клиничната практика.
  • Гладко и плътно затворено капаче за по-добро и лесно почистване.
  • Вертикално обозначената маркировка спомага за лесното и прецизно позициониране на брекета.

Гингивално разположен спомагателен слот, улесняващ нивелирането.
Слотът позволява използването на кръгли дъги от 010″ до 014″

Новата ретенционна основа на брекета подобрява силата на залепяне и върху нея е маркиран номерът на съответния зъб.

 Цветова маркировка за идентификация

Капачето се плъзга лесно при отваряне и затваряне.

При отваряне на капачето на долни брекети, то остава отворено без да пада надолу, което правя смяната на дъгата лесно и удобно.