Gleaming Метални брекети

Използвана e Metal Injection Modul(MIM) техника. Брекетите са c оптично полирани повърхности за намалено триене в слота. Постигната е по-здрава структура на брекета и по-добре конструирана мрежова основа. Постоянните цветни кодове са маркирани върху по-прикритите дисто-гингивални крила на брекетите.
При Gleaming новото е FDI-системата.
Gleaming брекетите имат FDI идентификационен номер. Върху мрежовата основа на всеки брекет има лазерно маркиран номер на зъба. Това позволява бързото и лесно разпознаване и се избягва рискът от грешки при поставянето им. Лазерното изработване на мрежата подобрява ретенцията.
Маркировката върху всеки брекет е според формулата на Zcigmondi(1861). Зигмонди използва 4-те квадранта на координатната система. Хоризонталната линия разделя горните от долните зъби, а вертикалната линия -десните от левите. Зъбите са номерирани с цифрите от 1 до 8.  Например 5 горе вляво се отбелязва |5.