Cute и EST брекети

Cute брекети 

Съществуват два вида Cute Bracket – отворен и затворен. Използват се за улеснение при силно струпване, тъй като могат да се залепят върху тесни повърхности, дори и по туберкулите на зъбите. Намират приложение в комбинация с конвенционални брекети или самостоятелно за спделни зъби или за псдредба на социална усмивка.

 • Затвореният Cute Bracket ce прилага със сегментна дъга или самостоятелно на няколко зъба. Например за лингвалното движение на долни резци след нормална експанзия. Cute Bracket се залепят лингвално на 4-те долни резеца, лигирани за лингвалната дъга и подсилват движението.
 • Отвореният Cute Bracket се прилага с цяла дъга. За първоначалното подреждане и осигуряване на място преди залепяне на брекетите. При много тясно пространство Cute Bracket са достатъчно фини, за да могат да се ажустират дори върху връх на зъб и има възможност за бързо отротиране при експанзионна дъга.
 • Индикации:
  -При компресия и експанзия
  -Контрол при задържан пробив и ротация
  -Контрол при временно съзъбие
  -Контрол до окончателния пробив на постоянните зъби
  -Контрол при импактирани зъби
  -Като фиксиран ретайнер
  -Помощно сегментно ажустиране по време на конвенционално лечение
  -За отваряне и затваряне на място

EST брекети 

Брекетите затрудняват хигиената, често предизвикват механично дразнене, има трудности при поставянето им в тесни пространства заради големите им размери. Решението е ETS (Ewha Tubing System) – лечение с помощна канюла. Те са естетични с малкия си размер и олекотената структура улесняват ажустирането при струпване и поддържането на оралната хигиена. Лесното позициониране прави възможно индиректното залепяне и сегментна ортодонтия. Размер 0.018×0.025(inch) / 0.47×0.65mm

Клинични случаи:
-При кръстосване на единични зъби, в помощ на
основната дъга, използваме ETS канюли и сегментна дъга
-При необходимост от торк контрол се използва ETS канюли с профилна дъга
-При затруднено залепяне на конвенционалните
брекети може да се подреди долен фронт с
ETS канюли вместо стандартните брекети.