AJAX Dental unit

AJAX
Cтандартно оборудване:
-Пластмасов капак за защита на бутоните
-Стъклен плювалник
-Тавичка за инструменти от неръждаема стомана
-Светлина на две степени
-24V безшумен DC мотор на стола
-Система за автоматично изплакване и пълнене на чашата
-Облегалка за глава с висока степен на фиксиране
-Въздушна спирачка
-Слюносмукател и вградена аспирация
-Бойлер за загряване на водата
-Система за работа с дестилирана вода

-Трипътна ръкохватка
-Негативоскоп с  LED светлина
-Стол за стоматолога тип В;
-Възможност за избор на долно или горно окачване

Спецификация:
Ел. захранване – 220 V – 50 Hz
Ел. захранване на мотора 24 V
Въздушно налягане – 0,5 МРа – 0,8 МРа
Водно налягане – 0,2 МРа – 0,4 МРа

Допълнителни опции:
-Въздушен микромотор, прав и обратен
-Наконечник, система Midwest
-Бързообортна турбина, система Midwest
-Въздушен компресор
-Ендоскопска система
-Ултразвуков скалер
-Фотополимерна лампа

Aсистентски пулт:
-Трипътна ръкохватка
-Аспирация с бутон за промяна на силата
-Слюносмукател с бутон за промяна на силата
-Фотополимерна лампа
-Всмукателен маркуч – Германия

Крачен контролер:
Мултифункционален крачен контролер;

Интраорална камера:
Интраорална камера Taiwan;
17” монитор;
стойка за монитор;

Докторски стол – 1 бр.

Рефлектор:
Faro EDI – Италия

Стол за пациента:
-Мотор LINAK – Дания
-Атикулираща облегалка за глава
-3 позиции за запаметяване, последна позиция и паркинг
-Ергономично движение
-Система за безопасност на стола
-Заключване на инструментите на стола

Водна част:
-Въртящ се стъклен плювалник
-Програмиращо изплакване на плювалника и пълнене на чашата
-Филтър на слюносмукателя
-Бойлер за подгряване
-Бутилка за дестилирана вода
-Въздушна система
-Клапа на плювалника Metasys
-Амалгамен сепаратор на аспирационната
-Система Metasys
-Бутилка за дезинфектант
-Санитарен капак

Операционна система:
-Трипътна ръкохватка
-Турбинен шлаух със светлина – 3 бр.
-Ултразвуков скалер
-Контролен панел
-Негативоскоп