Aбатмънти

 Titanium

Препоръчителна сила на затягане – 25 Ncm

Къс широк стълб

Височина mm – 7mm

Каталожен номер – AGM-110S

 

Широк стълб

Височина mm – 10 mm

Каталожен номер – AGM-110

Препоръчителна сила на затягане – 25 Ncm

 

Висока база

Височина mm – 13 mm

Каталожен номер – AGM-108

Препоръчителна сила на затягане – 25 Ncm

 

Дълъг врат

Височина mm – 15 mm

Каталожен номер – AGM-109

Препоръчителна сила на затягане – 25 Ncm

 

Твърдо циментиран стълб

Височина mm – 11 mm

Каталожен номер – AGM-190

Препоръчителна сила на затягане – 25 Ncm