Стрипинг ленти

  • Разширяват плътните контакти между зъбите за поставяне на пръстени при моларите.
  • Очертаване на общата форма на зъба.
  • Премахване на натрупан зъбен камък между контактните зони.
  • Окончателна обработка на апроксималните повърхности.