Пружинки за сепариране и импактиране

Създадени за сепариране или изправяне на задни зъби с минимален дискомфорт за пациента.Обезопасените огънати ретенции и профилната NiTi дъга постигат най-ефективния метод за сепариране и изправяне на зъбите.
Category