Пружинки за сепариране и импактиране

Категория:

Описание


Създадени за сепариране или изправяне на задни зъби с минимален дискомфорт за пациента.Обезопасените огънати ретенции и профилната NiTi дъга постигат най-ефективния метод за сепариране и изправяне на зъбите.