Прави абатмънти

Titanium

Препоръчителна сила на затягане – 25 Ncm

Къс тънък стълб

Височина mm – 7 mm

Каталожен номер – AGM-104S

 

Тънък стълб

Височина mm – 10 mm

Каталожен номер – AGM-104

Препоръчителна сила на затягане – 25 Ncm

 

Къс стандартен стълб

Височина mm – 7 mm

Каталожен номер – AGM-101S

Препоръчителна сила на затягане – 25 Ncm

 

Стандартен стълб

Височина mm – 10 mm

Каталожен номер – AGM-101

Препоръчителна сила на затягане – 25 Ncm