Контурни клещи

C конвексен и конкавен връх
за оформяне и адаптиране на пръстени и корони.