Клещи за отстраняване отварящо капаче на вестибуларни канюли