Естетични абамънти

Titanium

Препоръчителна сила на затягане -25 Ncm

1mm

Височина mm: 10 mm

Каталожен номер: AGM-802-1

 

2mm

Височина mm: 11 mm

Каталожен номер: AGM-802-2

Препоръчителна сила на затягане -25 Ncm

 

3mm

Височина mm: 12 mm

Каталожен номер: AGM-802-3

Препоръчителна сила на затягане -25 Ncm