Дъгообразни клещи за премахване на пръстени, леви и десни