Двустранен усторазтворител

Произведени от прозрачна пластмаса за позициониране на брекети,
избелване и/или фотоснимки.
Стерелизират се със студена стерилизация.