Брекети на системата Alexander

Брекетни системи Alexander помагат на денталните лекари да осигуряват бърз, красив и стабилен резултат за своите пациенти.

Това се постига чрез използването на профилни дъги още в началото на лечението, докато междубрекетното разстояние намалява силите. Резултатът е красиво завършване с правилна оклузия за минимално време. Методологията на Alexander гради стабилни резултати чрез подреждане на долните резци като срещуположни на горните. След като долните зъби са на правилното си място в много ранен етап на лечението, те се стабилизират много преди дори да се мисли за ретенция. Единствено системата Alexander осигурява различна форма на брекетите за различните зъби. Двойните брекети се ползват за зъби, които се нуждаят от допълнителен контрол. Единичните брекети се използват върху зъбите, върху които двойни брекети не са толкова ефикасни. Това е концепцията на Alexander- запазване всички аспекти на лечението възможно най-прости.

Ротационните крила осигуряват сигурен контрол при ротиране чрез активиране, деактивиране или отстраняване на индивидуалните крила на брекета. Профилни дъги използвани още от началото на лечението, комбинирани с максималното междубрекетно пространство, позволяват по-голям торк контрол, комфорт за пациента и по-редки контролни прегледи. Максималното междубрекетно разстояние позволявя използването на по-големи дъги по-рано в лечението, за по-бързо нивелиране и достигане завършващите дъги.