Апарат за шийно теглене

Безопасно-освобождаващи се модули с гъвкава, устойчива на късане каишка.
Скоба от устойчива стомана.
Закача се на всички видове шийно .
Големи дупки за фейсбоуа.
Безопасно освобождаване.