Bioactive SCI implant

Повърхността на импланта е покрита с напълно резорбируема калциево-фосфатна повърхност.
Клиничните проучвания са доказали, че биоактивно покритият имплант ускорява времето за заздравяване на имплантата до 6 -10 сед-мици, увеличава образуването на кост и подобрява механичното закрепване на имплантатите, особено в ранните фази след имплантаци-ята.
Биоактивната повърхност допринася за подобряване на биосъвместимостта на имплантите благодарение на морфологичните и химичните свойства.

Showing all 6 results