Print

Адхезиви за пръстени feed

GRANITEC

Фотополимеризиращ цимент за пръстени - Син

Отделяща флуор синя смола за циментиране на ортодонтски пръстени.

Фотополимеризиращият цимент за пръстени Granitec е предназначен за залепяне на ортодонтски пръстени върху моларите и премоларите на пациента. Синият цвят помага да се забележи излишният материал преди фотополимеризацията, както и останалият материал след свалянето на пръстена.

Фотополимеризиращият цимент за пръстени Granitec е тестена субстанция, втвърдяваща се от светлина, отделяща флуор против евентуална декалцификация, представляваща гласйономерен цимент.

Фотополимеризиращият цимент за пръстени Granitec съдържа смола на основата на BisGMA с химично катализираща система.

Материала се фотополимеризира за 30 сек. оклузално използвайки светлина с минимален интензитет 400 mW/cm2.

За 6 сек. циментът се излага на светлина с по-голям интензитет (приблизително 2W/cm2).

Материалът може да се използва за залепяне на брекети, лингвални ретайнери и др.

Циментът може да се задържа и върху порцеланови повърхности.

Циментът може да се свърже и с пластмаса, с помощта на пластмасов праймер.

Съдържание:

6 шприци х 5 гр.

 
Last Updated: Friday, 05 June 2020 23:06