Печат

Пръстени feed

  • Разработени са различни пръстени за 1-ви и 2-ри молари и за премоларите.
  • Характерно за тези пръстени е, че са анатомично контурирани за всеки молар и премолар. Това позволява прецизно ажустиране.
  • Плоските апроксимални стени на пръстените изискват минимално пространство за сепариране и улесняват поставянето.
  • Пръстените са с постоянно лазерно маркиране за лесно разпознаване. Маркировката издържа на автоклавиране.
  • Вдлъбнатите ръбове от вестибуларно предотвратяват дискомфорта на пациента.
  • Вътрешната повърхност е микро-награпавена за повишаване на силата на залепяне.
  • Повишената оклузална здравина предпазва от деформация.

Изтегли ставнителни таблици